Fiktionsfryd

Jeg læser faktisk kun fagbøger i forbindelse med mit arbejde. Sjældent helt af egen frivillighed og lyst. Når nu der er så få daglige læseminutter, vælger jeg som oftest fiktionen, når jeg har valgmuligheden. Det kan tælles på to hænder, hvad jeg de senere år har læst af fagbøger for min egen fornøjelses skyld – og i de få tilfælde er der tale om fx gennemgange af elskede forfatteres forfatterskaber. I den genre blev jeg fx lidt klogere på Murakami af Jay Rubins Haruki Murakami and the Music of Words. Den anden undtagelse er kogebøger, som jeg nyder og samler på og kigger i …

På mit forlagsarbejde, på Twitter og blandt læsende mennesker overraskes jeg altid af, hvor mange fagbøger de læsende mennesker rent faktisk konsumerer. I alle fagbogsgenrer og -former – og inden for mange varierede emner.

Genrevalg afhænger vel på mange måder af, hvordan man forstår verden. Og min verdensforståelse hænger åbenbart tæt sammen med fiktion. Sært, vil mange mene: Men jeg tror jo på, at fiktionens verdensfremstilling på mange måder kan være mindst lige så sand og præcis som andre fremstillinger af verden. Og at en eller anden form for sandhed ligger gemt i at kunne læse sig til verden set gennem en anden bevidsthed end ens egen. Om ikke andet, så sker der i hvert fald en perspektivering af ens egen sandhed … Hvis det er god fiktion! Et eller andet sted i denne pointe gemmer sig grunden til min fiktionsfryd.

11. September 2011 by camlarsch
Categories: Skønlitteratur | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.