Ensomhed og kærlighed

I bd. 3 af 1Q84 er der indtil flere kapitler, hvor de skiftende tre perspektivbærere af omstændighederne er bundet til at forblive i et rum eller i en lejlighed. Alligevel er der ingen klaustrofobi forbundet med bundetheden til rummet.  Især fordi personerne har bundet sig dertil af (mere eller mindre) selvvalgte  årsager.

I teaterstykker er bundetheden til enkelte rum ofte forbundet med genren kammerspil, der indebærer, at en handling udfoldes på ét fysisk sted – og at al udenomshandling derfor må lægges i munden på en tilstedeværende person eller fortælles på en måde, der har relation til den scene, der udspiller sig på dette bundne sted.

Jeg overvejede kort, om 1Q84 kunne kaldes en form for kammerspil, men det særlige ved romanen er dog, at de tre perspektivbærere i løbet af romanen netop ikke befinder sig i det samme rum. Så det store plot kan kun fremlæses i sammenstillingen af de tre perspektiver – og kan ikke findes i det enkelte rum og det enkelte perspektiv, men kun hos den personbundne, men alvidende fortæller, der giver perspektivet til de tre (og kun få gange overskrider denne selvpålagte begrænsning).  Så kun når man kender til, hvad de tre personer har oplevet, tænkt og reflekteret over i alle tre rum, ved man det, man skal vide. Den enkelte karakter opnår faktisk inden for romanens rammer slet ikke samme grad af viden som læseren.

På den måde udstilles det i handlingen såvel som i formen, hvordan de tre er bundet til deres ensomhed. Kun på læserens plan, hvor sammenstødet mellem perspektiverne findes,  ved man, at netop ved at finde den anden og dermed det fælles perspektiv (for to af dem) vil karaktererne overvinde ensomheden og finde kærligheden.

Det er en lang roman, og selv om det er et bærende element “at finde den anden”, er det alligevel indtrykket af den menneskelige ensomhed som et grundvilkår, der fylder mest. Båret af længsel mod ophøret af ensomheden, båret af melankoli og til en vis grad resignation. I love it!

19. February 2012 by camlarsch
Categories: Skønlitteratur | Tags: | 2 comments

Comments (2)

Leave a Reply

Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.